Hør og se eksempler

Tre kor fra Tyskland, Italien og Frankrig synger Adeste Fideles
Det Sixtinske Kapels børnekor synger Ave Maria (Perosi)

Hymne til Barmhjertighedens Jubelår

Sangblad til menigheden
Noder til kor og orgel
Hør den (på italiensk)